Ajutorul de deces, majorat la 3.131 de lei

Ajutorul de deces majorat la 3.131 de lei, mai multi bani pentru înmormantare, dupa adoptarea bugetului asigurarilor sociale pe 2017. Astfel, ajutorul de deces va creste cu peste 400 de lei, de la 2681 de lei la 3.131 de lei.

Acest drept de asigurare sociala se acorda, conform Legii pensiilor, în cazul decesului asiguratului, pensionarului sau unui membru al familiei unuia dintre acestia. Suma de bani respectiva se primeste în termen de 24 de ore, la cererea persoanei interesate, pe baza anumitor documente justificative.

Si membrii de familie vor primi mai multi bani ca ajutor de deces. Acestia vor primi 1.566 de lei,fata de 1341 cat era pana în prezent. În cazul decesului asiguratului sau al pensionarului, persoana care va primi acest drept poate fi, dupa caz, sotul/sotia, copilul, parintele, tutorele, curatorul sau, în lipsa acestora, oricare persoana care face dovada ca a suportat cheltuielile survenite in urma decesului.

ajutor inmormantare 2017

Daca persoana decadata este membru al unei familiii care nu era asigurat sau daca este pensionar, cel care primeste ajutorul este asiguratul sau pensionarul, ruda cu persoana decedata. În situatia data, suma de bani primita reprezinta jumatate din suma maxima, adica 1.566 de lei.

 

Desi ajutorul de deces se suporta din bugetul asigurarilor sociale, plata se face de catre angajator, în cazul decesului urmatorilor asigurati (sau membrii familiei acestora):

 • persoane ce desfasoara activitati pe bazade contract individual de munca,
 • soldati si gradati voluntari;
 • functionari publici;
 • cadre militare în activitate, politisti si functionari publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare,
 • cadre militare din domeniul apararii nationale, ordinii publice si sigurantei nationale;
 • persoane care realizeaza venituri de natura profesionala, din drepturi de autor si drepturi conexe,
 • persoane care realizeaza venituri din contracte/conventii încheiate potrivit Codului civil;
 • persoane care îsi desfasoara activitatea în functii elective, legislative ori judecatoresti, pe durata mandatului,
 • membri cooperatori dintr-o organizatie a cooperatiei mestesugaresti;
 • cadre militare trecute în rezerva,
 • politisti si functionari publici cu statut special din domeniul apararii nationale, din sistemul administratiei penitenciare, ordinii publice.

De asemenea, ajutorul se plateste de catre institutia care gestioneaza bugetul asigurarilor pentru somaj în cazul decesului somerului sau al unui membru de familie al acestuia.

Desi cele doua notiuni ajutor de înmormantare si ajutor de deces fac referire la acelasi eveniment, ele se diferentiaza în functie de sursa din care sunt suportate. Astfel, ajutorul de înmormantare decurge dintr-o clauza a contractului individual de munca, unde este mentionata si valoarea acestui ajutor, pentru situatia în care un angajat are un deces în familie.

Ajutorul de inmormantare se acorda de catre angajator din surse proprii, respectand prevederile contractului de munca. Ajutorul de deces este un drept conferit ca urmare a calitatii de asigurat. Cuantumul ajutorului de deces este o suma fixa, care se stabileste anual prin Legea bugetului asigurarilor sociale de stat si nu poate fi mai mic decat valoarea castigului salarial mediu brut folosit in cazul fundamentarii bugetului asigurarilor sociale de stat. Ajutorul de deces cuvenit pentru decesul unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului reprezinta jumatate din cuantumul ajutorului de deces cuvenit pentru decesul asiguratului sau al pensionarului.

 

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată.