Ajutorul de deces

Informatii juridice privind ajutorul de deces in Romania.

Ajutorul de deces se acorda in cazul decesului:

  • asiguratului;
  • pensionarului;
  • unui membru de familie care nu era asigurat sau pensionar la data decesului.

ajutor deces            Beneficiari ai ajutorului de deces in cazul decesului asiguratului sau al pensionarului, se achita unei singure persoane care poate fi, dupa caz: sotul supravietuitor; copilul; parintele; tutorele; curatorul; oricare persoana care dovedeste cu acte ca a suportat cheltuielile ocazionate de deces, daca nu exista alta solicitare din partea persoanelor mentionate mai sus.

            In cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului ajutorul de deces se achita asiguratului sau pensionarului al carui membru de familie a decedat, respectiv:

  • sotul/sotia;
  • copiii proprii, adoptati, aflati in plasament familial sau incredintati spre crestere si educare familiei, pana in 18 ani sau, daca isi continua studiile, pana in 26 de ani, copiii indiferent de varsta, inapti pentru munca din cauza starii de sanatate intre 18-26 de ani;
  • parintii si bunicii oricaruia dintre soti.

In cazul de deces al unui copil inapt de munca, indiferent de varsta, ajutorul de dece se acorda in urma prezentarii certificatului de incadrare intr-o categorie de persoane cu handicap sau a actului medical vizat de medicul expert al asigurarilor sociale, din care reiese boala care l-a facut inapt pentru munca si cand a aparut aceasta.

            Cuantumul ajutorului de deces se stabileste anual si nu poate fi mai mic ca valoarea castigului salarial mediu brut.

Acesta se achita in termen de 24 de ore de la solicitare prin depunerea urmatoarlor documente: cerere-tip pentru solicitarea drepturilor de asigurari sociale; certificat de deces – original si copie; act de identitate al solicitantului; acte stare civila ale solicitantului, din care sa reiese gradul de rudenie cu decedatul sau calitatea de mostenitor, tutore, curator; acte din care sa rezulte cheltuieli ocazionate de deces suportate; certificat de incadrare intr-o categorie de persoane cu handicap sau actul medical din care reiese boala care l-a facut inapt pentru munca pe copil si data ivirii acesteia.

        Cererea se depune, dupa caz, la casa teritoriala de pensii, la angajator sau la institutia care gestioneaza acordarea ajutorului de somaj.

            Cererea pentru acordarea ajutorului de deces se depune la angajator, in cazul decesului asiguratului, astfel:

   a). persoanele care desfasoara activitati pe baza de contract individual de munca, inclusiv soldati si gradati voluntari;

   b). functionari publici;

   c). cadre militare in activitate, politisti si functionari publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, din domeniul apararii nationale, ordinii publice si sigurantei nationale;

   d). persoane care realizeaza venituri de natura profesionala, altele decat cele salariale, din drepturi de autor si drepturi conexe.

            In cazul decesului persoanei in timpul concediului pentru cresterea copilului pana la implinirea varstei de un an, doi ani, respectiv in cazul copilului cu handicap pana la trei ani, ajutorul de deces se plateste de catre angajator daca, anterior intrarii in concediu, persoana in cauza era asigurata obligatoriu si raportul de munca a fost suspendat.
            In cazul decesului somerului, respectiv al unui membru de familie al acestuia, cererea se depune la institutia care gestioneaza bugetul asigurarilor pentru somaj.

Cererea se depune la casa teritoriala/sectoriala de pensii in cazul decesului pensionarului ori al asiguratilor pe baza de contract de asigurare sociala ori care realizeaza, in mod exclusiv, un venit brut pe an calendaristic echivalent cu cel putin de patru ori castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat.  

Ajutorul de deces poate fi solicitat prin prisma actelor justificative, in cadrul termenului general de prescriptie de 3 ani, calculat de la data decesului. Dupa efectuarea platii ajutorului de deces platitorul de drepturi de asigurari sociale are obligatia de a inscrie pe verso-ul certificatului de deces original mentiunea „ACHITAT”, data, semnatura si stampila.

Detalii despre tipurile de pachete servicii funerare.

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată.