Ajutorul de inmormantare se mareste cu peste 1.000 de lei in 2018

Valoarea ajutorului de deces se majoreaza in 2018

ajutor deces majorat 2018Ajutorul de deces este un ajutor financiar de drept ce se acorda in cazul mortii unei persoane ce a fost sigurata, unui pensionar sau a unui membru de familie al acestora. In acest an, potrivit modificarilor aduse la Legea pensiilor, acest ajutor financiar nu mai este acordat salariatilor de catre angajator, ca pana acum, ci direct de catre casele de pensii, adica la fel ca in cazul pensionarilor.

Acest ajutor de deces este o suma de bani acordata in termen de trei zile lucratoare persoanei interesate si la cererea acesteia, pentru decesul unui asigurat (salariat sau pensionar) sau a unui membru de familie al acestuia. Pana la inceputul acestui an, ajutorul de deces pentru salariati era acordat de catre angajatori, dar, odata cu modificarile aduse Legii pensiilor, acest ajutor este acordat direct tot de catre casele de pensii.

Valoarea ajutorului de deces se majoreaza, dupa cum prevede Legea nr. 3/2018 a bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2018, cu peste 1.000 de lei in cazul ajutorului acordat pentru decesul asiguratului si cu peste 500 de lei in cazul decesului unui membru al familiei asiguratului. Din luna februarie a anului trecut, cuantumul ajutorului fusese fixat la 3.131 de lei (decesul asiguratului), respectiv 1.566 de lei (decesul unui membru de familie).

Ajutorul se achita, potrivit datelor ce se gasec pe site-ul Casei Nationale de Pensii Publice (CNPP), unei singure persoane, care poate fi sotul, copilul, parintele, tutorele sau alta persoana care poate dovedi cu acte ca a achitat toate  cheltuielile aparute in urma deceseului.

Asa dupa cum am precizat anterior, in prezent, plata ajutorului de deces este facuta de catre casa teritoriala de pensii, indiferent daca persoana decedata era angajata sau era la pensie.

In cazul decesului unui membru al familiei asiguratului sau pensionarului, ajutorul se plateste acestora din urma. CNPP precizeaza faptul ca un membru al familiei este considerat sotul sau sotia, copiii proprii, copiii adoptati, copiii aflati in plasament familial sau cei incredintati spre crestere si educare familiei si parintii sau bunicii oricaruia dintre soti.

Copiii trebuie sa indeplineasca o conditie de varsta, si anume trebuie sa fie in varsta de maximum 18 ani sau, daca isi continua studiile, pana la terminarea acestora, dar fara sa depaseasca varsta de 26 de ani. De asemenea, in lista membrilor de familie sunt inclusi si copiii aflati in intretinere, indiferent de varsta acestora, daca acestia nu sunt apti de munca din cauza unor probleme de sanatate intervenite inainte de implinirea varstei de 18 ani, respectiv 26 de ani.

Actele necesare pentru acordarea ajutorului de deces sunt urmatoarele:

  • cerere pentru acordarea ajutorului de deces;
  • certificat de deces (original si copie);
  • act de identitate al solicitantului (original si copie);
  • acte de stare civila ale solicitantului din care sa ateste calitatea de tutore, curator sau mandatar (original si copie);
  • dovada ca persoana solicitanta a suportat cheltuielile survenite in urma decesului (original si copie);
  • act medical vizat sau emis de medicul asigurarilor sociale din care reiese boala care l-a facut inapt si data cand s-a descoperit aceasta, in cazul copilului in varsta de peste 18 ani, inapt (original);
  • adeverinta care sa certifice ca, la data decesului, membrul de familie cu varsta cuprinsa intre 18 si 26 de ani urma o forma de invatamant organizata (original).

Pentru a primi acest ajutor, solicitantul nu trebuie sa fi realizat un anumit stagiu de cotizare pe durata intregii sale vieti. Dupa ce se efectueaza plata ajutorului de deces de catre stat, pe spatele certificatului respectiv se va inscrie mentiunea „Achitat”.

 

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată.