Servicii funerare Spitalul Elias

Spitalul Elias are angajaţi şi colaboratori pentru servicii de înmormântare şi înhumare. Asigurăm permanent în orice periodă a anului săpat, astupat şi aranjat groapă, adunat oseminte în vederea obţinerii de spaţiu suplimentar în cavou, fiind căutaţi de multă lume chiar dacă până aici au apelat la serviciile altei firme funerare. Specificăm că societatea noastră se angajează la servicii de înmormântare şi înhumare doar în cimitirele unde nu sunt angajaţi gropari cu carte de muncă pentru a nu face concurenţă neloială acestora. Pentru o înmormântare fără evenimente neplăcute, fără gropari ameţiţi de aburii alcoolului, apelaţi cu încredere la serviciile oferite de noi garantându-vă profesionalism, corectitudine si promptitudine.

Echipa noastră va organiza evenimentul până la cel mai mic detaliu, iar în acest fel, dumneavoastră ve-ți putea petrece mai mult timp alături de persoana dragă. Suntem la dispoziția dumneavoastră non-stop, deci nu ezitați să ne contactați.

Constatarea decesului, este îndeplinită de un cadru medical (medic specialist sau medic de gardă) prin consemnarea faptului în foaia de observație împreună cu semnătura, parafa, data și ora. Biroul de internări al spitalului are obligația legală ca în termen de 2 ore de la constatarea decesului să anunte apărținătorii (rude, prieteni, etc.) cu privire la eveniment și să înregistreze acest fapt în registrul de comunicații (registrul de note telefonice).

Al doilea pas este întocmirea biletului de iețire din spital – formalitate obligatorie – ce va conține descrierea bolii și a epicrizei de deces.

Al treilea pas, și ultimul din spital, reprezintă obținerea certificatului medical constatator al decesului (se eliberează la 24 de ore de la constatarea decesului) de către un medic de pe secția unde a fost internat pacientul și este necesar actul de identitate al persoanei decedate.

În cazul decesului asiguratului sau al pensionarului, beneficiază de ajutor de deces o singură persoană care face dovada că a suportat cheltuielile ocazionate de deces şi care poate fi, după caz, soţul supravieţuitor, copilul, părintele, tutorele, curatorul sau, în lipsa acestora, oricare persoană care face această dovadă.
Asiguratul sau pensionarul beneficiază de ajutor de deces în cazul decesului unui membru de familie care nu era asigurat sau pensionar la data decesului. Se consideră membru de familie:
a)soţul;
b) copiii proprii, copiii adoptaţi, copiii aflaţi în plasament familial sau cei încredinţaţi spre creştere şi educare familiei, în vârstă de până la 18 ani sau, dacă îşi continuă studiile, până la terminarea acestora, fără a depăşi vârsta de 26 de ani, precum şi copiii incapabili de muncă, indiferent de vârstă, dacă şi-au pierdut capacitatea de muncă înaintea vârstelor menţionate;
c) părinţii şi bunicii oricăruia dintre soţi;d) în lipsa persoanelor menţionate mai sus, ajutorul de deces se achită celui care dovedeşte că a suportat cheltuielile ocazionate de deces şi declară pe propria răspundere că ajutorul de deces nu a fost solicitat pentru pensionarul decedat.

 

Această intrare a fost publicată în Blog . Pune legătura în semnele de carte.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *